Onze organisatie heeft het initiatief genomen om een werking te hebben in teamverband waarbij om de twee jaar een nieuwe voorzitter wordt verkozen. 


Tot op heden hebben 7 voorzitters hun functie voltooid en de huidige voorzitter is de achtste voorzitter van de Unie van Actieve Verenigingen (vroeger Turkse Unie van België).
Buiten twee van de ex-voorzitters zitten de anderen nog steeds in het bestuur voor diverse verantwoordelijkheden. 
  
Unie van Actieve Verenigingen wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur dat verkozen is door de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt om de twee weken op dinsdagavond samen. 

De Raad van Bestuur wordt verkozen uit de Algemene Vergadering en bestaat uit 12 leden. 

Onze bestuursleden

Hüseyin Aydinli - Voorzitter | Unie van Actieve Verenigingen

Hüseyin Aydinli

  • Voorzitter
Rifat Can - Erevoorzitter | Unie van Actieve Verenigingen

Rifat Can

  • Erevoorzitter
Ahmet Arkan - Secretaris | Unie van Actieve Verenigingen

Ahmet Arkan

  • Secretaris
Aziz Öztürk - Bestuurslid | Unie van Actieve Verenigingen

Aziz Öztürk

  • Bestuurslid
 Latif Elbiz - Penningmeester | Unie van Actieve Verenigingen

Latif Elbiz

  • Penningmeester
Nurhan Sali - Bestuurslid | Unie van Actieve Verenigingen

Nurhan Sali

  • Bestuurslid
Fouad Denna - Bestuurslid | Unie van Actieve Verenigingen

Fouad Denna

  • Bestuurslid
Els Van Den Buys - Bestuurslid | Unie van Actieve Verenigingen

Els Van Den Buys

  • Bestuurslid
Ayse Öz -  | Unie van Actieve Verenigingen

Ayse Öz