Waarom gaan we stemmen?

Een lokaal bestuur staat heel dicht bij de burger. Beslissingen van het lokale bestuur hebben een directe impact op het leven van de inwoners. Lokale partijen en hun mandatarissen geven zo mee vorm aan het dagelijks leven van de gemeenschap.

Daarom is het cruciaal dat mensen goed nadenken over hun stemrecht en daadwerkelijk gaan stemmen.

Door je stem uit te brengen, maak je duidelijk welke partij jou het beleid voert. Je stem heeft invloed op de samenstelling van het bestuur, het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor jou en je omgeving. Een niet- uitgebrachte stem heeft geen invloed.

Veel mensen in onze samenleving kampen met gevoelens van machteloosheid, fatalisme en een gebrek aan vertrouwen in de politici. Ze voelen zich in de steek gelaten en haken daarom af.

Het is belangrijk om met deze mensen in gesprek te gaan over hun gevoelens, de verkiezingen en het belang van stemmen.

Daarom biedt UAV een vorming aan voor haar lidverenigingen om met de doelgroep in gesprek te gaan over de verkiezingen, het belang van stemmen, en goed geïnformeerd een stemkeuze maken.

Nieuwegem

Een educatief spel over de gemeenteraad en verkiezingen

Wat?

Leer al spelend meer over het bestuur van gemeenten en de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad neemt beslissingen waar de inwoners van de gemeente wel bij varen. Ze zorgen dat het goed leven is in de gemeente. In het spel zijn de deelnemers gemeentebestuurders van Nieuwegem en bouwen ze de stad uit met voorzieningen. Hoe zal de plattegrond van Nieuwegem er voor jouw groep uitzien? In het spel ontdekken de deelnemers de opdrachten (bevoegdheden) van een gemeente. De werking van gemeentepolitiek en bestuursprocessen. En het belang van gemeentebestuur en gemeenteraad verkiezingen voor inwoners.

Duur?

3 uur