De Unie van Actieve Verenigingen (UAV) is een sociaal culturele vereniging die verschillende culturele gemeenschappen in België vertegenwoordigt. Ze is erkend door het Vlaamse Ministerie van Cultuur onder het decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk.

De koepelorganisatie werd in 1993 opgericht, toen nog onder de naam ‘Turkse Unie van België’. Oorspronkelijk bestond de achterban dan ook enkel uit de Turkse gemeenschap. Intussen hebben zich ook verenigingen van andere etnisch-culturele minderheden zich bij de organisatie aangesloten. Dit vormde mee de basis voor een naamsverandering en een nieuw beleidsplan. Voor de organisatie is het altijd helder geweest: wij willen zo divers mogelijk zijn; toegankelijk voor iedereen. Dit is waarom er is gekozen voor een neutrale naam die geen etnische referentie heeft.

De UAV is actief in heel Vlaanderen en Brussel en hebben respectievelijk een afdeling in vier regio’s: Limburg, Brussel, Gent en Antwerpen. Ondertussen telt UAV meer dan 160 lidverenigingen. De lidverenigingen organiseren socio-culturele activiteiten rond verschillende maatschappelijke thema’s. Zowel UAV als haar lidverenigingen richten zich tot verschillende doelgroepen met extra aandacht voor de meest kwetsbaren.