Er is al veel geschreven, gedeeld en getweet over de rellen in Brussel van vorige week. En toch willen wij hier iets aan toevoegen omdat het debat vaak in uitersten vervalt. Daarmee zorg je alleen voor meer polarisering, schrijft Khalid Benhaddou. Tijd voor een genuanceerde kijk.

Hoge tol

De jongste dagen zijn we opnieuw getuige geweest van rellen in Brussel naar aanleiding van de dood van Ibrahima. De tol van de rellen van woensdagavond is niet min: vijftien agenten en een betoger raakten gewond, negen politievoertuigen en het commissariaat van Schaarbeek zijn ernstig beschadigd. Uiteindelijk werden 116 mensen opgepakt.

Recht op duidelijkheid

Allereerst wil Benhaddou zijn medeleven betuigen aan de familie en vooral de ouders van Ibrahima voor het ondraaglijk verlies van hun kind. Het is goed dat er een onderzoek loopt en de zaak helemaal wordt uitgespit. Tegenstrijdige verhalen rond de reden van z’n arrestatie werpen allerlei vragen op en alleen een onafhankelijk onderzoek kan hier klaarheid scheppen.

Geweld is niet goed te praten en helpt de zaak niet vooruit

Een manifestatie die oproept tot duidelijkheid is legitiem en gerechtvaardigd. Maar op geen enkele wijze zijn het geweld, de vernielingen en brandstichtingen goed te praten. Dit helpt de zaak waar deze jongeren voor op straat komen allerminst vooruit. Integendeel, het debat wordt helemaal verschoven naar en overschaduwd door het gooien van stenen naar de politie en het in brand steken van kantoren. Het resultaat van dit alles is nul.

Er is meer dan één oorzaak voor deze rellen

Ja, er zijn jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan ongeoorloofd geweld, maar nee, dat betekent niet dat alle jongeren van de manifestatie zich misdragen hebben.

Ja, discriminatie en etnisch profileren bij de politie bestaan, maar nee, dat betekent niet dat alle politiemensen zich hier schuldig aan maken.

De uitkomst van de rellen in Brussel hebben verschillende oorzaken, gaande van discriminatie en etnisch profileren tot diep wantrouwen, sociaal-economische deprivatie en problemen met (religieus) onderricht en opvoeding. Iedereen die maar één van deze oorzaken aanduidt, speelt vooral in de kaart van de uitersten en draagt enkel bij tot verdere polarisering.

Durven erkennen wat er misloopt

De problemen die aan de grondslag liggen van de rellen, kan je alleen maar oplossen als je ze durft benoemen. Benhadou pleit dan ook voor een breder beleid dat niet blind is voor alle maatschappelijke verhoudingen die aan de rellen voorafgingen.

  1. Zet meer in op wijkagenten, breng de identiteitscontroles in kaart om etnisch profileren tegen te gaan, sensibiliseer voldoende rond racisme in de opleiding tot agent en zet vooral in op meer Brusselse agenten (80% komt vandaag uit Vlaanderen en Wallonië) die kennis hebben van de grootstedelijke problematiek en ervaring hebben met de grote diversiteit in de stad.
  2. Pak de enorme jeugdwerkloosheid aan en probeer een aantal van deze jongeren binnen te loodsen bij de Brusselse korpsen.
  3. Zet projecten op om de ouders (vooral moeders) te ondersteunen bij opvoeding. Door moderne tendensen als individualisering en digitalisering verliezen heel wat van deze ouders grip op (de opvoeding van) hun kinderen. Gezag wordt alsmaar meer in vraag gesteld, maar ook ontbeert sommige ouders instrumenten om in onze complexe en snel evoluerende maatschappij opgroeiende kinderen wegwijs te maken en in het gareel te houden.
  4. Behoed jongeren voor een extremistisch normenkader. Een kader dat hen vaak wordt voorgeschoteld door religieuze conservatieve goeroes die op slinkse wijze hun grieven, gaande van wantrouwen en frustraties tot gevoelens van onvrede en onrecht, in een religieus jasje stoppen.
  5. Besef dat we er allemaal belang bij hebben om zoveel mogelijk mensen in te sluiten. Ik geloof dat onze samenleving in zekere mate maakbaar is en wij mensen het best kunnen socialiseren via de klassieke structuren zoals onderwijs, werk, welzijn…

Natuurlijk zijn er ook de die hards bij wie bovenstaande inspanningen niet zullen baten. Zij moeten best beschermd worden tegen zichzelf en de samenleving tegen hen. En daar komt (de traagheid van) justitie om de hoek kijken…

Els Van den Buys
Docent en begeleider werkplekleren Thomas More
& Bestuurslid Unie van Actieve Verenigingen

Dit artikel is een samenvatting van:

Benhaddou, K. (2021, 18 januari). “Het systemisch geweld tegen en door de politie van de afgelopen Jaren legt de vinger op een pijnlijke wonde”. knack. https://www.knack.be/nieuws/auteurs/khalidbenhaddou-8997.html

Khalid Behaddou is Imam en Voorzitter Platform Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen.