Op 4 maart 2022 organiseerden wij een ‘Wereldvrouwendag’. Deze activiteit ging door in de feestzaal OC Cor te Koersel. Het programma bestond uit verschillende toespraken, een muzikaal intermezzo en een stand-up show van Erhan Demirci.

Huseyin Aydinli, de voorzitter van UAV, heeft iedereen verwolkomt en de werking vanUAV toegelicht. Met in het bijzonder de aandacht die door UAV aan de werking van de vrouwenafdelingen wordt gegeven.

Namens de stuurgroep vrouwen vertelde Hulya Yildirim  dat ze tijdens de corona tijd niet stilgezeten hebben maar vernieuwingen hebben gebracht binnen de stuurgroep. Voorlopig bestaat deze groep uit leden van Unie van Turkse Vrouwen van België, vzw Kardelen uit Beringen, vzw Lalezar en vzw Nazar uit Genk en ook andere geëngageerde vrijwilligers. Ze deed ook een warme oproep naar alle vrouwen die zich geroepen voelen om zich te willen engageren binnen de stuurgroep vrouwen.

Els Van Den Buys, docente Thomas More Hogeschool en bestuurslid van Unie van Actieve Verenigingen gaf een interactieve toespraak over de positie van de vrouw in de samenleving.

De winst van deze activiteit zal zoals eerder aangekondigd aan de organisatie ‘Kom op tegen Kanker’ geschonken worden. De heer Tim Van Werde heeft zijn dank hiervoor betuigd en de werking van hun organisatie uitgelegd.

Aansluitend heeft de alom bekende stand-up comediaan Erhan Demirci het publiek een boeiende avond bezorgd.

De deelnemers waren zeer tevreden, zeker na een lange periode van de coronapandemie heeft deze fysieke activiteit de mensen deugd gedaan.