Op zondag 17 oktober is het ‘Werelddag van Verzet Tegen Armoede’. Een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede.

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Overheden en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Deze datum is een verwijzing naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.

Ondanks de vele initiatieven en organisaties die zich inzetten voor mensen in een kwetsbare positie blijft het aantal mensen die leven in armoede stijgen. Het blijft belangrijk hiervoor aandacht te eisen. Vanuit de UAV vinden we armoede een belangrijk thema en blijven wij ons inzetten om deze problematiek aan te pakken en op de politieke agenda te plaatsen. We doen dit met verschillende projecten en acties.

Ook dit jaar hebben wij op 17 oktober verschillende extra initiatieven ondernomen om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken.

Soep op de stoep – Beringen

Op vrijdag 15/10 deelden onze vrijwilligers (buddy’s van het project NetSterk) en vrijwilligers van het Vonkje op de parking van de supermarkt ER-Pa Beringen een tas vers klaargemaakte soep uit aan de voorbijgangers. Ze deden dit om de aandacht te vestigen op de armoedeproblematiek. Het is en blijft belangrijk om aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede en om de problematiek op de agenda te plaatsen. Tijdens de actie werd er in dialoog gegaan met de mensen over armoede en sociale uitsluiting. Er werd gevraagd om kaartjes in te vullen met hun mening over hoe verenigingen die met armoede werken de armoedeproblematiek zouden moeten aanpakken. We zullen samen met andere partners in Beringen verder werken om de drempels die personen in armoede ervaren te verlagen. Bedankt aan onze enthousiaste vrijwilligers en ER-PA market om van deze actie een succes te maken!

Soep op de stoep – Brussel

In Brussel organiseerden we op zondag 17/10 samen met de jongeren van Amos asbl en met ondersteuning van Renovas Antenne Reine een soepactie op de Koninginnenplein te Schaarbeek. Het resultaat was een schitterende dag in het kader van Verzet Tegen Armoede! 30 liter soep en 100 fruitpakketjes werden verdeeld dankzij de enthousiaste vrijwilligers. Unie van Actieve Verenigingen waardeert enorm de bijdrage van de jongeren. Het was een zeer fijne en leerrijke ervaring voor zowel de jongeren als de organisatie. De culturele diversiteit was zeer aanwezig. Er werden heel wat verschillende talen gesproken: Nederlands, Frans, Bulgaars, Turks, Roemeens, Arabisch en Engels. We geloven erin dat meertaligheid een troef is en dat hebben we vandaag nog een keer bevestigd als Brusselaars. Diversiteit verbindt ons en zorgt voor wederzijds respect! Empowerment voor mensen uit de buurt was ons uitgangspunt. Daarnaast was het zeker ook een intergenerationeel event. Dankzij de gigantische spellen op het plein kwamen jongeren in contact met volwassenen. Een fantastische dag met dank aan onze partners Amos asbl en Renovas. De activiteit kaderde binnen de projecten Youth For Schaarbeek en Netsterk van onze Brusselse afdeling.