Het Gentse stadsbestuur koestert het sociale middenveld. Dat is al lang zo en dat blijft zo. Omdat we weten dat al die verenigingen en hun vrijwilligers werk doen dat van goudwaarde is. Gent is vandaag een wijze, solidaire stad, dat is grotendeels dankzij dat werk. Tegelijk beseffen we dat we al die verenigingen nodig hebben om samen Gent nog beter te maken. Zeker in crisistijd.

Maar dan is het ook aan ons om hén te helpen. Want de coronacrisis treft niet alleen besmette mensen, hulp- en zorgverleners, ondernemers en horecamensen. Ze treft ook onze verenigingen. Zonder inkomsten uit activiteiten komen velen in de problemen, want de vaste kosten lopen door natuurlijk.

Daarom hebben we eind oktober beslist om aan 239 verenigingen die erkend zijn door de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (verenigingen van etnisch-culturele minderheden, LGBTQ+, senioren en mensen met een beperking) een eenmalige subsidie van 1.000 euro te geven. De Stad kreeg daarvoor middelen uit het noodfonds van de Vlaamse overheid. We zijn er van overtuigd dat die steun de verenigingen serieus zal helpen om die moeilijke periode door te komen en hun formidabele werk verder te zetten.

Bovendien moeten alle verenigingen die in een gebouw van de Stad Gent, het stadsontwikkelingsbedrijf SoGent of Farys (de watermaatschappij die ook sportgebouwen beheert) zitten, geen huur betalen voor elke maand dat de nationale coronamaatregelen gelden. Daar doen we als Stad nu ook een huursubsidie bovenop voor erkende welzijns- en gelijke kansenverenigingen die op de private markt huren. Die kunnen voor drie maanden (april, mei en juni 2020) maximum 500 euro per maand krijgen.

Ja, we moeten afstand houden. Maar we laten elkaar absoluut niet los. Jullie kunnen op het stadsbestuur rekenen. Samen staan we sterk(er), samen komen we deze moeilijke periode door!

Astrid De Bruycker

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

De voorwaarden voor de subsidie voor wie huurt op de private markt vind je op www.stad.gent (typ ‘huurcompensatie’ in het zoekscherm). Nog vragen? Neem contact op met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (tel. 09 267 03 00 of welzijnengelijkekansen@stad.gent).