Diva’s onmoetten elkaar vandaag in Beringen Mijn.

Er leeft heel wat in Beringen.Drie jaar lang ontmoeten vrouwen van Het Vonkje- Turkse Unie van België en KVLV-leden elkaar binnen het Diva’s project. samen zetten we in op armoedebestrijding en sociale uitsluiting. 

Na een inleidend filmke volgde een panelgesprek.
Al de deelnemers waren enthousiast over de ontmoetingen : de eerste stap is altijd moeilijk, maar samen gingen ze shows bezoeken, ze namen deel aan kook en breistonden, er werden veel ervaringen uitgewisseld om sommige deelemers uit hun sociaal isolement te halen.
Kleur, hoofddoek, taal = al deze barrieres werden overwonnen en tijdens een feestelijke receptie konden de deelnemers nog eens napraten en de onderlinge banden versterken.
Met de steun van de Stad Beringen hopen vrouwen in het voorjaar een vrouwendag te kunnen organiseren.