Ramadan, de negende maand van de Arabische maankalender is reeds twee weken bezig. Moslims over heel de wereld vasten tijdens deze maand omdat dit letterlijk wordt voorgeschreven in hun boek, de Koran.

Het Boek, dat als een leidraad voor de mensheid met duidelijke bewijzen voor die leiding en met het onderscheid van goed en kwaad, is voor het eerst geopenbaard in de maand ramadan, op een waardevolle nacht die beter is dan duizend maanden of een hele leven. Daarom worden gelovigen aangespoord om te vasten als een dankbetuiging voor Allah.

De ontvangst van deze leiding is zo waardevol en een hele leven waard omwille van zijn hoofddoel. De Koran beoogt namelijk actief goede mensen te vormen, die een rechtvaardige en vredevolle samenleving tot stand brengen en deze verder ontwikkelen. Want Allah nodigt de mens uit naar het oord van vrede. Bijgevolg zijn alle rituelen, geboden en verboden binnen de islam in functie van dit hoofddoel.

Het vasten op zich is dus slechts een middel, het doel is het versterken van het verantwoordelijkheidsbesef tegenover God. Dit komt tot uiting in verantwoord gedrag tegenover de medemens, de natuur en het hele bestaan teneinde die rechtvaardige samenleving te creëren en te behouden. De maand ramadan is daarom een maand van bezinning, opleiding, bewustwording en solidariteit. Door even het lichaam op de achtergrond en de geest op de voorgrond te plaatsen beseffen mensen nog eens dat ze niet enkel uit lichaam bestaan maar een heel sterke geest en wil hebben die het lichaam, bijgevolg alle driften, lusten, hebzucht, egoïsme, racisme, enzovoort kan beheersen. De gebreken probeert men te verbeteren en de sterke kanten scherpt men aan. Delen is onmisbaar in een eerlijke samenleving. Daarom dient de moslim bewust te zijn van zijn consumptiegedrag, consumptie van tijd, geld en energie. De vastenperiode is de ideale gelegenheid om te leren hier bewust mee om te gaan.

Ramadan is dus een individuele maar ook een collectieve training. Op het einde van deze periode moet het individu en de samenleving op een beter niveau staan. Zo niet, blijft het bij een maand waarin men honger en dorst heeft geleden.

In het afgelopen corona-jaar hebben we maar al te goed beseft hoe belangrijk het is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Laat ons gebruik maken van deze bijzondere vastenperiode om samen nog vol te houden in de strijd tegen het gemeenschappelijk gevaar. In de hoop dat wij de aanwinsten van ramadan meenemen naar de komende dagen en maanden, wensen wij iedereen een gezegende ramadan toe.

Öznur Cesur,

secrataris Harmonie vzw