Minister Bart Somers kondigde begin deze week aan dat hij de subsidies voor en de samenwerking met het Minderhedenforum stopzet en voortaan in zee zou gaan met een pas opgerichte organisatie, Join.Vlaanderen als nieuw participatie-orgaan.

Verrassend en verontrustend. Verrassend omdat het dossier van de nieuwe organisatie toch belangrijke gaten vertoont. Verschillende partnerschappen blijken niet te bestaan en eerdere evaluaties doen vragen rijzen over de noodzakelijke expertise. Verontrustend want de keuze lijkt ook de jarenlange beleidservaring en het opgebouwde netwerk binnen het Minderhedenforum verloren te doen gaan.

Wij als Unie van Actieve Verenigingen vinden ons in de visie van Beweging.net en hebben deze open brief dan ook mee ondertekend. De volledige brief kan je terugvinden op onderstaande link:

https://www.beweging.net/algemeen/nieuws/24-nieuwsberichten/4149-een-echt-inclusieve-samenleving-vraagt-om-inzet-van-alle-krachten-en-expertise