Afdeling Brussel hield een online overleg met lidverenigingen. Hoe gaat het met iedereen? Welke (online) activiteiten kunnen jullie nog doen?  En welke ondersteuning kunnen jullie gebruiken? Dit waren enkele van de onderwerpen die besproken werden. 

Onze verenigingen zoeken naar oplossingen onder de huidige omstandigheden en vinden die in het digitale: online vergaderingen en taallessen zijn voorbeelden. Al is er op dit moment minder mogelijk, wel wordt er actief nagedacht over alternatieve oplossingen. En dat is mooi. We dagen al onze leden uit om samen met ons naar nieuwe vormen voor activiteiten te zoeken. 

Heb je ideeën voor online initiatieven die interessant zouden kunnen zijn voor jouw vereniging en die van anderen? Laat het ons weten. Denk aan online webinars, brainstormsessies, lessen, of iets geheel anders… We werken graag samen om goede ideeën te verwezenlijken.