Het jaar 2020 is voorbij en we zijn nu in 2021. Het is een traditie om te zeggen dat we het voorbije jaar zullen aanvaarden zoals we het hebben beleefd. Maar 2020 was een jaar dat we ons nog lang zullen herinneren met veel droefheid en onmacht.

Het was op zijn minst een zeer bijzonder jaar; anders als normaal, buitengewoon, een jaar dat ons heeft gedwongen om op een andere manier te werken. Digitalisering heeft zijn meerwaarde op alle gebieden bewezen. In deze tijden heeft iedereen versneld kennis gemaakt met de meerwaarde ervan. Anderzijds was het ook een periode van de beproeving van onze mentale weerbaarheid. Een jaar waarin al de landen wereldwijd een gemeenschappelijke probleem en zorg hadden. Dit hebben we wellicht nooit eerder meegemaakt. De levens van miljoenen mensen over de hele wereld zijn tegelijkertijd veranderd. Mensen stelden dezelfde vragen en hadden dezelfde verwachtingen.

Hoewel gesteld wordt dat, dankzij de vaccinatie, aan het einde van de tunnel licht wordt gezien, is het niet vanzelfsprekend dat de effecten van de pandemie in korte tijd zullen verdwijnen. In 2021 moeten we zowel onze lichamelijke als onze mentale gezondheid optimaliseren.

Vanuit de Unie kunnen we stellen dat;

De Turkse Unie heeft als organisatie in de afgelopen 25 jaar dankzij zijn werking en de projecten die uitgevoerd zijn een wezenlijke bijdrage geleverd aan een harmonieuze en multiculturele samenleving. Gedurende deze periode zijn we gegroeid naar een 160-tal lidverenigingen waar we een grote diversiteit hebben van 15 verschillende gemeenschappen.  Ons doel is altijd geweest om de lidverenigingen op een gelijkwaardige manier te vertegenwoordigen en te ondersteunen.

De Unie heeft in 2020 haar naam veranderd naar Unie van Actieve Verenigingen en is begonnen met een nieuw hoofdstuk. De keuze voor deze naam heeft voornamelijk te maken dat zowel wij als Unie als onze lidverenigingen op een actieve manier willen bijdragen in deze samenleving.

Als UAV hebben we door het Vlaams Ministerie van Cultuur opnieuw een erkenning gekregen voor de beleidsperiode van 2021 tot 2025.
We hebben voor de afdelingen in Brussel en Limburg ons personeelsteam versterkt en bijkomend een functie van Algemeen Directeur gecreëerd voor een sterkere coördinatie van ons organisatie.

Vorig jaar hebben we kennis gemaakt met de Pandemie in maart. Er was toen paniek betreffende maskers. Onze vrijwilligers gingen daarop meteen aan de slag om maskers te naaien. Daarnaast werden er inzamel acties gedaan om kansarmen gezinnen te voorzien van hulppakketten. Het personeel van de UAV heeft de bevolking en de lidverenigingen geïnformeerd en ondersteund betreffende de maatregelen.

Desondanks de heersende pandemie heeft de UAV niet stilgezeten: er zijn projecten ontwikkeld in samenwerking met andere organisaties, via het AMIF-project zijn er kwetsbare bereikt en geholpen, er zijn verschillende online lezingen en seminaries georganiseerd… Zo is er bijvoorbeeld een online ontmoeting georganiseerd met professor Marc Van Ranst. In 2021 gaan we ook van start met enkele nieuwe projecten zoals ‘NetSterk’: outreachend bereiken van personen in armoede.

Wij zijn een Unie die al jaren lang op regelmatige basis grootschalige activiteiten organiseert en hiermee veel mensen bereikt. Omwille van de pandemie is dit helaas niet meer mogelijk en proberen we onze activiteiten online en op andere manieren voort te zetten. Onze verenigingen lijden enorm in deze periode: we organiseren online overleg en geven ze de nodige informatie over de lokale steunmaatregelen en dit in aanwezigheid van het desbetreffende  lokale bestuur. 

Onze wens is dat we snel verlost zullen zijn van de pandemie en dat we de normale gang van zaken terug kunnen oppikken. Hopelijk kunnen we in 2021 elkaar weer in levende lijven ontmoeten en onze lidverenigingen en vrijwilligers samenbrengen. Laten we de hoop niet verliezen en wensen dat de mooie dagen nabij zijn.

Erevoorzitter,
Rifat Can