De Unie van Actieve Verenigingen gaat van start met een nieuw project ‘NetSterk’: gericht op het outreachend bereiken van personen in armoede. Hiermee willen we mensen die in sociaal isolement terecht gekomen zijn, al dan niet door de gevolgen van de huidige corona pandemie, bereiken en versterken. Door het opzetten van een buddy-werking zetten we in op de verbreding van onze huidige vrijwilligerswerking en gaan we meer mensen van de doelgroep kunnen bereiken. Doorheen het project brengen we de specifieke noden en behoeften van mensen in een kwetsbare positie in kaart en kunnen we activiteiten organiseren die  beter aansluiten op hun hulpvraag en leefwereld.

De UAV heeft voor het project NetSterk projectmiddelen toegezegd gekregen van de Vlaamse Overheid: Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Dit staat ons toe een buddy-werking op te starten in drie regio’s: Beringen, Gent en Schaarbeek. Het doel is om vrijwilligers uit de doelgroep op te leiden om outreachend aan de slag te kunnen gaan. De vrijwilligers of ‘buddy’s’ zullen een brugvormen tussen de doelgroep en hulporganisaties, sociale verenigingen, overheden en andere lokale actoren die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociaal isolement. Zo willen we als Unie van Actieve Verenigingen bouwen aan een inclusieve en diverse samenleving en drempels wegwerken.