Gisteren was het de Internationale Dag van de Moedertaal! Als UAV maken we graag van de gelegenheid gebruik om nog eens de kracht van taalkundige en culturele diversiteit en meertaligheid te benadrukken. Een goede kennis van de eigen moedertaal heeft verschillende voordelen: het zorgt voor een brede kapstok bij het leren van een nieuwe taal, een bewust wording van de eigen cultuur, meer begrip voor diversiteit en tal van andere voordelen. Binnen onze werking en die van onze lidverenigingen is er dan ook heel wat aandacht voor projecten en activiteiten die inzetten op kennis van de thuistaal en op meertaligheid. Hieronder vind je een filmpje terug gemaakt door onze lidvereniging Betev: