Op maandag 17 april, volgden we samen met onze lidverenigingen een EHBO-opleiding die georganiseerd werd door stad Gent. We hebben veel geleerd over het verlenen van eerste hulp in noodsituaties.  
Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals het herkennen van verschillende medische noodgevallen en het bieden van basiszorg aan slachtoffers van ongevallen. We hebben ook geleerd hoe we moeten omgaan met ernstigere situaties, zoals een hartstilstand, verstikking en een beroerte. 
De trainers waren zeer professioneel en ervaren. Ze gaven ons veel praktische tips en instructies over hoe we het beste kunnen handelen wanneer een noodsituatie zich voordoet. Niet alleen was de vorming theoretisch, maar we gingen ook aan de slag met de praktijk. We konden oefenen wat we leerden waardoor we onze opgedane kennis konden oefenen en versterken. 
Op het einde van de EHBO-opleiding ontvingen we allemaal een certificaat als bewijs van onze deelname en succesvolle afronding van de training. We zijn allemaal erg blij met wat we hebben geleerd en we zijn er zeker van dat deze kennis ons in staat zal stellen om adequaat te handelen in noodsituaties en zo mogelijk levens te redden. 
Kortom, de EHBO-opleiding die we hebben gevolgd met onze lidverenigingen en georganiseerd door de stad Gent was zeer nuttig en leerzaam. We zijn erg dankbaar voor de kans om deze training te volgen en we raden het iedereen aan die geïnteresseerd is in het verlenen van eerste hulp in noodsituaties.