Actief en gedeeld burgerschap

Stad Beringen, Unie van Actieve Verenigingen, Bindus, Rimo Limburg en het Agentschap Inburgering en Integratie hebben zich ingezet om de drempels die de Amif doelgroep ervaart bij participatie aan de maatschappij in kaart te brengen en te verlagen. Dit deden wij aan de hand van de gesprekken tijdens praatgroepen, straatacties… Er namen heel wat personen met een niet EU achtergrond deel aan de gesprekken. Tijdens de gesprekmomenten werden er drempels die mensen ervaren in kaart gebracht en samen met mogelijke oplossingen geformuleerd. Deze aanbevelingen werden in een dossier samengebracht om het lokale beleid een duidelijk signaal te geven.  Het beleidsdossier werd naar Burgemeester Thomas Vints, de schepen van Welzijn Hilal Yalcin en de schepen participatie Jessie De Weyer van de stad Beringen gestuurd. Op 16 december 2020, om 19:00 uur vertellen ze online hoe zij de participatie ervaren in Beringen en geven ze feedback op het rapport. Door de huidige corona-maatregelen doen ze dit digitaal en is er een verplichte inschrijving via mail; Zou je graag deelnemen stuur dan een mailtje naar jmiaa.kherouach@beringen.be

In ons traject binnen dit project zetten we ons op participatie aan de samenleving via vrijwilligerswerk. We motiveerden de burgers om actief deel te nemen aan de samenleving via vrijwilligerswerk. Doormiddel van twee vervolgsessies konden de deelnemers de drempels benoemen die de participatie voor vrijwilligerswerk bemoeilijken. De ervaringen van de deelnemers aan deze sessies hebben we in een brochure opgenomen. Dit is een handleiding voor alle organisaties die hun vrijwilligersaanbod voor deze specifieke doelgroep  willen aanpassen. Deze vrijwilligersbrochure kan geraadpleegd worden op de website van stad Beringen, via www.beringen.be/diversvrijwilligersbeleid.

Het tweede onderdeel van het project is gericht op ondernemerschap in het traject met allochtone pre-starters. Er werd een interview  van de allochtone pre-starters afgenomen en Stebo werd hierover ingelicht om een infomoment te organiseren. De infoavond “Vrouwen met talenten en dromen” werd voor deze groep van pre-starters georganiseerd. Stebo is bekend voor het werken rond ondernemerschap van mensen uit een kwetsbare doelgroep. Verder werd er aan de Stebo gevraagd om een trajectaanbod te voorzien dat ook open zou zijn voor het brede publiek. Het traject gaat door de Dienst Ondernemen van de Stad Beringen opgevolgd worden. Mensen die een onderneming willen starten kunnen gratis ondersteuning vragen van Stebo.