In het kader van het project ‘’Dialoog vindt oplossingen’’ organiseerden Stad Beringen, Unie van Actieve Verenigingen en Bindus vzw een infoavond op 7 oktober 2020 in de polyvalente zaal van de OC De Buiting. De bedoeling van deze avond was de vrouwen versterken met info over het starten van een eigen onderneming. Fatma Cosar van Stebo vzw lichtte de ondersteuningsmogelijkheden toe, zoals financiële ondersteuning, het statuut, promo van de zaak en andere behoeften voor de onderneming. Een goede voorbereiding en planning zijn een zeer belangrijke factor in de opstartfase van de onderneming vertelt mevrouw Cosar. Daarom kunnen de potentiële ondernemers met alle vragen terecht bij Stebo vzw en mogen ze ook begeleiding aanvragen. Deze begeleiding wordt samen met de trajectbegeleider samengesteld zodat je voor jou een passende weg kan afleggen. Binnenkort zal een bezoek volgen bij een ondernemende vrouw die thuis was gestart met haar talenten en met hulp van Stebo vzw nu een eigen zaak heeft opgestart.