Wat veraf is komt plots dichtbij

De expo ‘Gemis’ werd op verschillende data tentoongesteld in de Mijnkathedraal van Beringen- Mijn.

De eerste lancering vond plaats op 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede. Het  was een ideale moment, aangezien de expo  op een krachtige manier de aandacht vestigen.

De Expo Gemis bestaat uit gedichten en foto’s die door mensen zelf werden gemaakt. Deze actie werd gerealiseerd door het armoedeforum waarin Het Vonkje ook heeft meegewerkt

De gedichten en foto’s nemen de bezoekers mee in de gevoelswereld van mensen in armoede. Deze expo vergroot de solidariteit tussen mensen en dicht de kloof  tussen mensen en de maatschappij. Door de krachten van de mensen te laten zien, ontstaat er een verbondenheid tussen de mensen en de maatschappij. Vooral de gemeenschappelijke verlangen naar iets wat op dat moment in je leven mist was er een krachtige element, vandaar de onze expo ook naam  ‘Gemis’ draagt.

De expo heeft haar doel bereikt, aangezien we in de traject met mensen de groeiende verbondenheid tussen de mensen zien. Bovendien trok de tentoonstelling veel aandacht van de bezoekers. Ze ervaren ook dat iedereen gemis heeft in haar leven. Wat iets veraf lijkt, kan plots dichterbij zijn.

Bovendien gaat deze expo ook naar andere locaties in Limburg te zien zijn.