Het werk is een recht voor iedereen. De weg naar het arbeidsmarkt is voor mensen in armoede vaak bezaaid met drempels en barrières. Met de campagne ‘Werkomlegging’ willen UAV en Het Vonkje naar aanleiding van dag Verzet tegen Armoede de aandacht vestigen op de obstakels.

Leden van het vonkje gaven aan dat er nog steeds ontkenning heerst in de samenleving over armoede. Sommige mensen begrepen niet waarom kwetsbare mensen geen baan kunnen vinden. Daarom besloot de groep, in samenwerking met UAV, een sensibiliseringcampagne te organiseren in Beringen.

We hebben ervoor gekozen om dit te doen op vrijdag 13 oktober, omdat er op die dag veel mensen in de wijk komen voor het vrijdagsgebed in de moskee. Op deze dag hebben we vele mensen kunnen aanspreken en informeren.

Zo hebben wij in de stationsstraat gebruik gemaakt van de boulevard om de vijf drempels ( digitalisering, administratieve problemen, discriminatie en taalbarrières) naar het werk op verschillende manieren te illustreren.

Daarnaast kon elke bezoeker zich opwarmen met een tas soep, die door de leden en vrijwilligers van UAV en Het vonkje werden klaargemaakt.