De Unie van Actieve Verenigingen is op donderdag 17 december 2020 samengekomen met het Nationaal Crisiscentrum & Corona crisiscommunicatie-cel om samen op zoek te gaan naar manieren om mensen met een migratieachtergrond beter te bereiken.

Met de vaccinatie’s op komst en de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus wilde het Crisiscentrum graag adviezen van de federaties.

Volgende 10 aanbevelingen werden door de federaties gegeven om de communicatie van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus en de vaccinaties te optimaliseren:

– Het instellen van 1 centraal punt waarop alle informatie, vertalingen, affiches, brochures, video’s, infographics,.. op een uniforme manier te vinden is.

– Niet enkel de logistieke verspreiding van het materiaal is belangrijk, maar ook de vorm: zo is er een voorkeur voor visueel materiaal ter ondersteuning van de inhoud/tekst. Filmpjes, affiches, infographics,.. genieten de voorkeur.

– Er moet ook gedacht worden aan de kwetsbare individuen die met een digitale kloof kampen en die geen e-mailadres hebben. Dus creatie van WhatsAppvriendelijk content is welkom.

– Door infokraampjes op te zetten op populaire plaatsen kan men mensen rechtstreeks aanspreken en op een toegankelijkere manier de doelgroep informeren/sensibiliseren.

– Extra alertheid tegenover fakenews is aangewezen en content creëren die fakenews tegengaat is noodzakelijk; zeker wat de vaccinaties betreft.

 – Belang van influencers/sleutelfiguren: elke gemeenschap heeft zijn eigen sleutelfiguren, het zijn vaak mensen die in staat zijn om een grotere groep te overtuigen/informeren.

– Gebruik experten met een migratieachtergrond in de video’s die worden gemaakt door de crisiscommunicatie-cel;

– Ook in de algemene affiches, video’s, afbeeldingen,.. die de crisiscel maakt, kan er worden gelet op de diversiteit van de personen op de foto.

– Maak ook gebruik van media die in een andere taal dan het Nederlands opereert. Denk maar aan radio Arabel, radio Judaica, radio GOLD FM,..

– Tenslotte zijn er ook Facebook-groepen, specifiek opgericht door mensen met een migratieachtergrond bvb. “Belgische Turken” of “Alle moslims in Vlaanderen”.

De bijeenkomst vond plaats op een online platform georganiseerd door het Minderhedenforum.