Vandaag hebben we een uiterst boeiend bezoek gebracht aan de Gentse Rechtbank. Met groot enthousiasme werden we rondgeleid door ons personeelslid Fatih, die ons een diepgaand inzicht gaf in het functioneren van het gerechtelijk systeem. Het was een bijzondere ervaring waarbij we niet alleen waren; we werden vergezeld door leden van verschillende verenigingen, waaronder de Fatih Moskee, De Kleurpotlood, De Brug en El Kalime. Samen verdiepten we ons in deze ontdekkingstocht.

Gedurende de rondleiding kregen we de gelegenheid om de diverse kamers van de rechtbank te bezoeken, waarbij we per kamer een gedetailleerde uitleg kregen. Het was werkelijk fascinerend om te aanschouwen hoe het rechtsstelsel in België functioneert en hoe zorgvuldig iedere zaak behandeld wordt. Met een diverse en talrijke groep aanwezigen hebben we ruim 2 uur lang

genoten van deze leerzame ervaring, waarbij we waardevolle inzichten verkregen in het juridische systeem van ons land.

Het is vermeldenswaardig dat er tijdens het bezoek een tolk aanwezig was om de communicatie soepel te laten verlopen voor mensen met een migratieachtergrond. Hatice en twee heeft deze rol op zich genomen en ervoor gezorgd dat iedereen kon deelnemen en begrijpen wat er werd besproken. Dit toonde de inclusieve en ondersteunende sfeer die gedurende de hele ervaring heerste.

We willen graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken aan Fatih en de andere betrokkenen die deze rondleiding mogelijk hebben gemaakt. Hun toewijding en kennis hebben deze dag onvergetelijk gemaakt. Ook willen we onze waardering uitspreken aan de Gentse Rechtbank voor het openstellen van hun deuren en het faciliteren van dit leerzame bezoek.

Deze ervaring heeft ons allen geïnspireerd en aangemoedigd om meer betrokken te zijn bij het rechtssysteem van ons land. We zijn ervan overtuigd dat een beter begrip van het juridische systeem ons in staat stelt om actieve en verantwoordelijke burgers te zijn. Daarom moedigen we anderen aan om ook de mogelijkheid te benutten om een dergelijk bezoek aan de rechtbank te brengen en te leren over de belangrijke rol die het gerechtelijk systeem speelt in onze samenleving.

Nogmaals bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze geweldige ervaring. We kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer gezamenlijke activiteiten te organiseren en nieuwe kansen te creëren voor het vergroten van begrip en samenwerking tussen verschillende gemeenschappen.