Tijdens de twee lockdowns heeft onze lidvereniging Ghent Anatolië, samen met vrijwilligers in kleine groepjes, giften gedaan aan mensen in kwetsbare situaties. Via tal van kleinere initiatieven werden in de afgelopen maanden paaseitjes, voedselpakketten, kleding en schoolmateriaal gedoneerd aan zij die hier het meeste nood aan hebben.

vzw Ghent Anatolië richt zich voornamelijk op mensen met een beperking en mantelzorgers. In deze moeilijke tijden heeft de vereniging zich daarnaast ook ingezet om daklozen, vluchtelingen en het zorgpersoneel te steunen. Via een goede samenwerking tussen verschillende mensen met het hart op de juiste plaats hebben ze een positieve impact kunnen waarmaken.

De vereniging heeft zich in het verleden in het bijzonder gefocust op de mantelzorgers omdat zij vaak voor nieuwe situaties komen te staan. Om ervoor te zorgen dat ze niet overdonderd worden, verrast worden door iets wat hen nooit eerder overkwam, om situaties te vermijden waarin ze niet meteen weten hoe ze juist moeten handelen… geeft vzw Ghent Anatolië hen de nodige ondersteuning gegeven en voorzien ze infosessies. Door in te op hoe mantelzorgers moeten omgaan met onvoorziene omstandigheden wordt hun zelfvertrouwen versterkt.