Vanuit de UAV maakten wij vandaag 17 seconden kabaal om armoede in de kijker te zetten.

Morgen 17 Oktober is het namelijk werelddag van verzet tegen armoede.

Om 14u30 komt onze directeur Ali Caglar aan het woord bij Radio Benelux: Heel de dag zullen er organisaties aan het woord komen die bezig zijn rond de armoedeproblematiek.