Centrale inschrijvingsdossier sociale huur-

Hou de vinger aan de pols!

De Vlaamse overheid riep op 18 maart het Centraal Inschrijvingsregister in het leven. Kandidaat-huurders die voordien al op de wachtlijst bij één of meerdere woonmaatschappijen stonden, zullen nu één digitaal dossier hebben in het centraal inschrijvingsregister. 

Er zijn grote gevolgen voor wie niet reageert of niet tijdig de juiste documenten bezorgt. Zij worden van de wachtlijst geschrapt. We waarschuwden eerder al over de hoge drempels en enorme gevolgen. Wie recht heeft op een sociale woning mag niet van de wachtlijst vallen om administratieve redenen.

Antwerpse armoedeverenigingen trekken aan alarmbel over drempels digitaal inschrijvingsregister sociale woningen | Netwerk tegen ArmoedeAntwerpse armoedeverenigingen trekken aan alarmbel over drempels digitaal inschrijvingsregister sociale woningen | Netwerk tegen Armoede

Hoe inschrijven voor een sociale woning?

Inschrijven voor een sociale woning?

Dat kan online in het centraal inschrijvingsregister.

U doorloopt een aantal schermen.

U vindt informatie en een instructievideo over elk scherm. Klik de link hieronder:

Hoe inschrijven voor een sociale woning? | Vlaanderen.be