Een nieuwe maand brengt ook nieuwe regels met zich mee. Lees hieronder wat er verandert. 

  • Verplichte inschrijving bij VDAB voor mensen die een leefloon ontvangen

Vanaf 1 mei krijgt iedereen in de beroepsactieve leeftijd die al een leefloon ontvangt, 3 maanden de tijd om zich in te schrijven bij de VDAB. Wie een leefloon heeft aangevraagd, krijgt na de beslissing van het OCMW over de toekenning 4 maanden de tijd om zich in te schrijven. 

  • Nieuwe regels voor de tewerkstelling van niet-EU-werknemers in Vlaanderen

Vanaf 1 mei kunnen houders van de Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemerseenvoudiger van werkgever veranderen zonder nieuwe aanvraag. Wel moeten ze voortaan een jaarsalaris ontvangen van minstens 130 procent van het gemiddelde Vlaamse loon. Tot nu toe was dat 120 procent.

Nieuw op 1 mei: geen kwartier wachttijd meer bij alcoholtest en terugbetaling lenzen en brillen uitgebreid | VRT NWS: nieuws