Racisme en discriminaties verdelen onze samenleving in A – en B burgers.
En wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergraven immers de empathie en de solidariteit die het ons mogelijk maken
om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij
vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten voor allen en
gelijke behandeling de norm zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle
jobs, woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, hoe minder kans
discriminatie krijgt.
En dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor
opkomen. Vanuit deze sociale en inclusieve visie op anti-racisme, willen
we burgers, middenveld, vakbonden en andere bewegingen (feministische
beweging, klimaatbeweging, LGBTQIA+ beweging, de beweging voor internationale solidariteit, de dekoloniseringsbeweging) verbinden om onze gezamenlijke strijd te winnen. Wij willen echte verandering afdwingen. Samen
willen we racisme en discriminatie aanpakken op de werkvloer, in scholen
en wijken. We willen een overheid die racisme en discriminaties actief
opspoort, en bindende, proactieve maatregelen neemt tegen discriminerende werkgevers, immokantoren of overheidsinstellingen. Het is de rol van
de overheid om gelijke rechten te garanderen en ook actief af te dwingen,
met de nodige sancties. En ook om het geleden onrecht uit het verleden in
woord en daad te herstellen.

Daarom komen we op zondag 20 maart 2022 samen in
actie. Maak deel uit van de verandering.
Kom om 14.00h naar het Stadsplein in Genk