Soep op de stoep!

Op 15 oktober 2021 delen de vrijwilligers van de Unie van Actieve Verenigingen (buddy’s van het project NetSterk) en het Vonkje op de parking van de supermarkt ER-Pa Beringen een tas vers klaargemaakte soep uit aan de voorbijgangers. Ze doen dit in het kader van de Dag van Verzet Tegen Armoede (17/10) om zo de aandacht te vestigen op de armoedeproblematiek. Het is een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede en om de problematiek op de agenda te plaatsen.

Met onze actie willen we in dialoog gaan met de mensen over armoede en sociale uitsluiting. Daarom vragen we de mensen om kaartjes in te vullen met hun mening over hoe verenigingen die met armoede werken de armoedeproblematiek aanpakken. Onze werking gericht op de armoedeproblematiek blijft doorlopen. We zullen samen met andere partners in Beringen verder werken om de drempels die personen in armoede ervaren te verlagen.