Burgerschap in een super diverse samenleving: hoe lokaal het verschil maken?

Ben je op zoek naar een positieve, duurzame strategie en methodieken om burgerschap bij mensen met een migratie achtergrond in jouw gemeente of stad te verhogen?

Noter dan alvast in jouw agenda!!!

Slotconforentie: Actief en gedeeld burgerschap bij mensen met een migratie achtergrond en de ontvangende samenleving

Donderdag 23 april 2020

9:30- 16:00 uur