Vanuit Unie van Actieve Verenigingen organiseren we een online ontmoetingsmoment met viroloog Marc Van Ranst.

De ondertussen u wel bekende professor dokter zal het hebben over: wat is een virus, wat is een pandemie, Covid-19 en vaccinatie.

Wat hebt u altijd willen weten over Covid-19? Zit je met vragen over de vaccinatie? Of heeft u andere interessante vragen voor onze professor? Dan krijgt u ook de kans om dezen te stellen.

Hou zeker de event-pagina in de gaten en zet je op aanwezig:

https://www.facebook.com/events/391820271913512

U heeft enkel een internet nodig om deel te nemen!

Je kan deelnemen via onderstaande link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNmNTMyYTEtNjkzZi00NzFiLThjZDgtMTc2YWQ0MDUyZDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab28f29f-8ea0-479e-b537-30c4130b946c%22%2c%22Oid%22%3a%22a865e71d-8226-4741-ab2b-50f208b0713b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid.