Op dinsdagavond 25 februari 2020 organiseerde de Unie van Active verenigingen in samenwerking met de stad Beringen een lezing over meertalige geletterdheid en schoolse prestaties.  De lezing werd gegeven door Prof. Dr. Orhan Agırdag, docent KU Leuven en Universiteit van Amsterdam.

Meertaligheid wordt vaak in verband gebracht met taalachterstand.  Prof. Dr. Agirdag lichtte op basis van zijn onderzoeken de positieve invloeden van meertaligheid op schoolprestaties van kinderen toe.  Zo zou de opvoeding in de moedertaal een positief effect hebben op andere algemene vakken. 

Zowel ouders als professionals toonden interesse in de lezing.  Ouders hebben heel wat adviezen meegekregen om meertaligheid te bevorderen bij de opvoeding van hun kinderen.  Hoe meer “input” het kind krijgt in een taal, hoe beter de taal aangeleerd kan worden was de boodschap.  Allerlei tips zijn meegegeven om deze input te verhogen, zoals verhalen vertellen, voorlezen, …

Na de uiteenzetting, kregen de deelnemers de kans om vragen te stellen.  De vragenronde leidde tot zeer interessante gesprekken over mogelijke praktische invullingen van het organiseren van meertaligheid op scholen en internationale best practice modellen.

Wij danken Prof. Dr. Orhan Agirdag van harte voor deze boeiende uiteenzetting en alle ouders en professionals voor hun interesse.