Op 3 april 2020 organiseren we infosessie i.s.m. Agentschap Integratie &Inburgering. Brussel is een grote stad en is de diversiteit een feit. Dat heeft een impact op hoe we samenleven. Wil je meer weten wat de Inburgering traject inhoudt en wat het voor mensen biedt? Kom zeker luisteren wat de medewerker van Agentschap zal vertellen.