Heeft godsdienst nog een plaats in een moderne stad?

De moderne stad is een smeltkroes van mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Maar, is er wel nog plaats voor godsdienst? Hoe gaan we ermee om? Welke breuklijnen zijn er? Hoeveel ruimte moet godsdienst krijgen? Hoe moeten beleidsmakers, het middenveld én de Gentenaars ermee omgaan? Moet godsdienst een persoonlijke keuze zijn of mag ook de staat zich mengen in hoe men godsdienst dient te beleven?

Deze Brieljante Botsingen beloven een pittig debat over de grenzen van de levensbeschouwingen heen. We hopen met dit debat op nieuwe inzichten voor de stad van de toekomst.

Brieljante Botsingen met:

• Mieke VAN HECKE, Katholiek

• Herman LAUWERS, Agnost

• Paul CLITEUR (NL), Altheïst

• Mohamed ABD EL MOTLEB OMAR, Moslim

Moderator: Ward SCHOUPPE, journalist.

Meer info: klik hier!