In het kader van het project ‘Dialoog vindt oplossingen’ hebben we dialoog aangegaan met de bewoners van Beringen en de doelgroep van het project. De bedoeling van de avond is de input van de straatacties bespreken. Zo willen we komen tot aantal oplossingen, zowel op beleidsniveau, als wat kan een burger zelf kan doen/burgerinitiatieven.

Tijdens de avond hebben gesprekstafel gehad rond 4 drempels; onderwijs, werk, vrijetijd, wonen en buurt, Aan de hand van een vraag, brainstormden deelnemers rond 1 vraag.

Na de tafeldiscussie werden er korte samenvatting van elke tafel gedaan.

Daarna werd er korte terugkoppeling vanuit de organisatie: hoe gaan we hiermee verder en hoe houden we jullie op te hoogte?

Het was een geslaagde avond en de oplossingen komen tot bij de beleidsmakers van stad Beringen