Op 21 november 2022 vanaf 14u wordt het slotmoment van de campagne Warmteverdeling georganiseerd en dat aan het kantoor van UAV in Schaarbeek.

Om 14u spreken we af te Haachtsesteenweg 173 voor een korte bedanking, een overzicht van het succes van de campagne en de overhandiging van alle warme jassen, dekens, slaapzakken en sokken die ingezameld werden. Vervolgens nemen Marianne van het Wijklokaal te Schaarbeek en Thomas van De Schakel te Schaarbeek ons mee op een wandeling doorheen de Brabantwijk. Tijdens deze wandeling zullen zij ons kennis laten maken met een aantal belangrijke organisaties die zich richten tot mensen in armoede.

Na de wandeling verzamelen we terug aan ons kantoor om de namiddag af te sluiten met een drankje en tijd voor een babbeltje.

We zien jullie graag dan!

Le 21 novembre 2022 à partir de 14h, le moment de clôture de la campagne Distrubution de la Chaleur sera organisé au bureau UAV à Schaerbeek.

A 14h00, nous nous retrouvons au 173 Haachtsesteenweg pour un bref remerciement, un aperçu du succès de la campagne et la remise de tous les manteaux chauds, couvertures, sacs de couchage et chaussettes qui ont été collectés. Puis Marianne van het Wijklokaal à Schaerbeek et Thomas van De Schakel à Schaerbeek nous emmènent en balade dans le Brabantwijk. Au cours de cette marche, ils nous présenteront un certain nombre d’organisations importantes qui se concentrent sur les personnes en situation de pauvreté.

Après la promenade, nous nous retrouvons à notre bureau pour terminer l’après-midi autour d’un verre et d’un moment de discussion