Turkse Unie verandert van naam en zal vanaf nu als “Unie van Actieve Verenigingen” verder bestaan.

De Turkse Unie van België bestond bij oprichting uit enkele Turkse verenigingen.  Later hebben ook niet-Turkse organisaties aansluiting gevonden bij de organisatie.
Deze groeiende diversiteit heeft in de loop der jaren grote invloed gehad op onze werking, waardoor ook een naamsverandering belangrijk werd voor ons imago.

Voor onszelf is de situatie altijd al helder geweest: wij willen zo divers mogelijk zijn; toegankelijk voor iedereen; wij willen de diversiteit in de samenleving en in onze organisatie verhogen door samen te werken en samen te laten werken.
Voor de buitenwereld was dit verhaal echter soms niet zo duidelijk: onze naam deed uitschijnen dat we er enkel waren voor een Turkse gemeenschap.

De signalen die we daarrond kregen heeft ons daarom aangezet om te werken naar een juiste imago en na te denken over de nodige veranderingen daaromtrent. Daarom hebben wij doelbewust voor een neutrale naam gekozen. Een naam die geen etnische referentie heeft.

Samen met onze nieuwe naam hebben wij ook een nieuwe website gelanceerd. U kunt onze werking vanaf nu volgen op www.uavbelgie.be.
Via mail zijn we bereikbaar op ons mailadres info@uavbelgie.be .

Unie van Actieve Verenigingen vzw (Hoofdzetel)
Stationsstraat 96
3582 Beringen
+32-(0)11-454141

info@uavbelgie.be

Contactgegevens van onze andere secretariaten vindt u onder de Organisatie-Afdeling-pagina.